Programe

Servicii

Cursul pentru copii de 18-24 luni

Temele:

  1. Dezvoltarea motoricii generale;
  2. Dezvoltarea motoricii fine;
  3. Dezvoltarea potenţialului creativ al copilului;
  4. Întărirea deprinderilor de viaţă deja învăţate;
  5. Dezvoltarea sferei emoţionale a copilului şi a inteligenţei emoţionale;
  6. Dezvoltarea vorbirii copilului;
  7. Cultura comunicării cu semenii;
  8. Formarea spiritului de independență şi responsabilitate;

Pregătirea mamei şi a copilului pentru grădiniţă şi recomandări (această temă este destinată mamelor care vor să-şi dea copilul la grădiniţă).